جهت استفاده از خدمات سایت نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمایید.

آیین تجلیل از اعضای کمیته‌های راهبردی و اجرایی المپیاد جهانی زیست‌شناسی برگزار شد

0 محصول
سبد خرید شما خالی است.
قیمت:
0 تومان
مالیات:
0 تومان
قیمت کل:
0 تومان
23
مرداد
1397
$newsTitle

آیین تجلیل از اعضای کمیته های راهبردی و اجرایی المپیاد جهانی زیست شناسی2018 ، صبح روز چهارشنبه در سالن اجتماعات مرکز ملی پرورش استعداد های درخشان و دانش پزوهان جوان برگزار شد.

در این مراسم که دکتر علی اللهیار ترکمن ، معاون پشتیبانی و توسعة مدیریت وزارتخانه ، دکتر آقا میری نمایندة تام الاختیار دانشگاه شهید بهشتی در المپیاد جهانی ، دکتر حسینخانی ، رئیس کمیتة علمی ، دکتر کریمی ، قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رئیس مدارس خارج از کشور ، کفراشی، رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش نیز حضور داشتند، خانم دکتر مهاجرانی رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پزوهان جوان طی سخنانی ، برگزاری موفق المپیاد جهانی زیست شناسی را افتخاری برای همة کشور دانست و گفت: خدارا شکر می کنیم که زحمات و تلاش های همة عوامل در 6 ماه گذشته،نتیجه داد و این پروزة علمی به خوبی و آبرومندی اجرا شد.

دکتر مهاجرانی، با تأکید بر نقش و جایگاه برجسته و قوی دانشگاه شهید بهشتی در همکاری و حمایت از برگزاری المپیاد جهانی زیست شناسی ، برگزاری المپیاد را رویدادی ملی و افتخاری برای کشور ، مردم و نظام عنوان کرد و افزود: موفقیت در برگزاری المپیاد جهانی زیست شناسی، حاصل یک کار تیمی خوب و قوی بود.

دکتر مهاجرانی ، خاطر نشان کرد: به برکت برپایی المپیاد جهانی زیست شناسی در تهران، ما همچنین توانستیم که سالن جلسات مرکز را به شکل خوب و آبرومندانه ای بازسازی و تجهیز کنیم ؛ ضمن اینکه 4 کلاس از مجموعة کلاس های درس مرکز المپیاد را نیز بازسازی و تجهیز نماییم .

دکتر علی اللهیار ترکمن ، معاون پشتیبانی و توسعة مدیریت آموزش و پرورش نیز با اشاره به اینکه برگزاری مناسب و قوی المپیاد جهانی زیست شناسی در تهران ، چهرة خوبی از توان علمی ، اجرایی و امنیتی کشورمان برای جهانیان  به نمایش گذاشت، گفت: همة افراد شرکت کننده طی چند روز برگزاری المپیاد که در ایران حضور داشتند ، دیدگاه و نظرات جدیدی در بارة کشور و مردم ما پیدا کردند.

وی خاطر نشان کرد: توجه به باشگاه دانش پژوهان جوان علاوه بر یک ضرورت، یک تکلیف قانونی برای همة دستگاه هاست. شناسایی ، پرورش و استفاده از توان بچه های المپیادی در چرخة پژوهشی کشور همچون یک خط تولید است که همه باید برای ایجاد آن کمک کنیم.

دکتر اللهیار با تأکید براین که برگزاری المپیاد جهانی زیست شناسی تجربة بسیار خوبی برای نزدیکی و همکاری بین وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه بود، اظهار امیدواری کرد که همکاران مرکز ملی پرورش استعداد های درخشان، تجربیات برگزاری المپیاد را مستند کنند تا بتوانیم برای فعالیت های آینده، بستر سازی برای ورود نیروهای المپیادی به چرخة تولید علمی کشور کار کنیم.

وی در پایان ، تبدیل ایده به ثروت و فعال بودن چرخة تولید علمی کشور را بسیار مهم دانست .

دکتر آقامیر نمایندة تام الاختیار دانشگاه شهید بهشتی در المپیاد جهانی زیست شناسی نیز، در سخنانی ، با سپاس از فرصتی که به دانشگاه شهید بهشتی برای مشارکت در برگزاری المپیاد داده شد، دلیل موفقیت در برپایی المپیاد جهانی زیست شناسی را کار جمعی و تیمی همة عوامل و عناصر دانست و خاطر نشان کرد: حضور جمعی از معلمان و دبیران زیست شناسی از سراسر کشور در مدت برپایی المپیاد جهانی در تهران، کار خوب و جدیدی بود که برکات بسیاری داشت.

وی در پایان سخنانش ، بر کمک و حمایت در جهت بازسازی و تجهیز خوابگاه های دانش آموزی عضو تیم های المپیادی تأکید کرد.

آقای کفراشی رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش نیز، در سخنان خود، با اشاره به تلاش ها برای تأمین امنیت برگزاری المپیاد متذکر شد: المپیاد جهانی زیست شناسی نسبت به دیگر المپیاد های جهانی که دردیگر کشور ها برگزار شد، در شرایط بسیار بهتر و سطح بالاتری برگزار شد و برکات معنوی ، اجتماعی و فرهنگی حاصل از برگزاری موفق المپیاد جهانی زیست شناسی بسیار افزون تر از میزان هزینه های مادی انجام شده است.

دکتر کریمی ، قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشورنیز، سطح کار در المپیاد جهانی زیست شناسی را بسیار بالاتر از یک رویداد صرفاً دانش آموزی عنوان کرد و تلاش ها و فعالیت های همة عوامل و دست اندکاران را شایستة تقدیر دانست.

دکتر حسنیخانی ، رئیس کمیتة علمی المپیاد جهانی زیست شناسی نیز ، با تأکید بر اینکه کار برگزاری المپیاد، ابعاد بسیار بزرگ و گسترده ای داشت، یک نمونة آن را وجود 68 آیتم در یک روز برای برگزاری جلسة آزمون کارگاهی دانست که در اختیار هریک از 380 دانش آموز شرکت کننده قرار گرفت.

وی با سپاس از دکتر فانی، وزیر اسبق آموزش و پرورش  به خاطر حمایت و پشتیبانی از برگزاری المپیاد جهانی زست شناسی ، متذکر شد: همة سرکت کنندگان در المپیاد، پس از بازگشت، با ارسال ایمیل هایی ، از نحوة برگزاری و کمیت و کیفیت المپیاد تشکر کرده و آن را بسیار بالاتر از سطح انتظار خود می دانستند.

 وی افزود: آنها همچنین المپیاد جهانی زیست شناسی تهران را از نظر نظم و انضباط و امنیت بالاتر و بهتر از دیگر المپیاد هایی که تا کنون برگزار شده بود، عنوان کردند.

گزارش خبرنگار ما حاکی است ، خانم دکتر مهاجرانی همچنین در پایان ، تأکید کرد که کتاب المپیاد از سوی مرکز در دست تهیه و تدوین است که به زودی منشر خواهد شد . در این کتاب، تاریخچه ای کامل از همة المپیاد هایی که تا کنون برگزار شده  و همچنین المپیاد هایی که ایران میزبان آن بوده،  تا پایان سال 2018 ، آمده است

کامنت ها

تعداد کامنت ها0

    اولین پیام باشید

کامنت شما

توضیحات