جهت استفاده از خدمات سایت نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمایید.

زیست شناسی با رویکرد مولکولی جلد دوم

0 محصول
سبد خرید شما خالی است.
قیمت:
0 تومان
مالیات:
0 تومان
قیمت کل:
0 تومان

اگر در جستجوی معتبرترین کتاب درسی در زمینه‌ی زیست شناسی عمومی هستید؛ اگر به دنبال کتابی می‌گردید که ده‌ها سال کار پیوسسته‌ی گروهی از بزرگترین دانششمندان و استادان زیست‌شناسی با همکاری متخصصان آموزش زیست ‌شناسی پشتیبان آن باشد؛ اگر درپی کتابی هستید که مطابق با آخرین دست‌آوردهای آدمی در زمینه‌های آموزش علوم تألیف و پیوسته روزآمد شده باشد و خلاصه اگر کتابی می خواهید که سازمان برنامه‌ریزی کننده‌یآن با بیش از 50 سال کار پیوسته به یکی از پیشروترین و نوآورترین سازما‌ن‌های علمی- آموزشی جهان تبدیل شده باشد و لذا برنامه‌های آن در بیش از 60 کشور به طور رسمی پذیرفته باشند، درست انتخاب کرده‌اید. کتابی که دردست دارید، همه‌ی این ویژگی‌ها را یک جا دارد و چون زیست‌شناسی را با نگاهی کل‌نگر، مدرن و عمیق معرفی می‌کند، کتابی آرمانی برای این گروه‌هاست:آن گروه از دانش آموزان متوسطه و پیش دانشگاهی که به هر علت می‌خواهند زیست‌شناسی مدرن و امروزی را عمیق ‌تر، منسجم‌تر و کامل‌تر بیاموزند. آن گروه از داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی،که قصد دارند در یکی از موضوع‌های علوم زیستی، مانند زیست‌شناسی، پزشکی، زیست فناوری، سلولی یا ژنتیک ادامه‌ی تحصیل دهند. آن گروه از داوطلبان شرکت در آزمون‌های المپیادهای زیست‌شناسی کشوری که زیست شناسی را دوست دارند و به دنبال موفقیت‌هایی بیشتر و فراتر از پذیرفته شدن در آزمون‌های آن هستند.آن گروه از دانشجویان دانشگاه‌ها که به هر علت زیست‌شناسی را گسترده و عمیق نیاموخته‌اند، اما در پی جبران‌اند. آن گروه از دبیران زیست‌شناسی که درپی جدیدترین موضوع‌ها و روش‌های آموزش‌اند، می‌خواهند با کتاب‌های درسی زیست‌ ‌شناسی کشورهای پیشرفته بیشتر آشنا شوند و در تدریس از تجربه‌های جهانی استفاده می‌شود


علمی ـ تخيلی نسل پيشين ما آمده بود، بدان افزوده شده است. احساس ما نيز در آن درگير است، چون زيستشناسی ذهن آدمی را در همان نخستين ترازها درگير ميکند. ما نه تنها ميدانيم که بخشی از جهان زندهايم، بلکه آن را حس ميکنيم: به جانوران و حيات وحش عشق ميورزيم، از باغچهمان لذت ميبريم و مجذوب نخستيهايی شدهايم که بیشترین شباهتها را به ما دارند.
اين روزها نميتوان درگير زيستشناسی نوين نشد. تلويزيون در برنامهای خبری اعلام ميکند که ژن سرطان پستان [در درخت بید] کشف شده است، روزنامهای گزارش ميدهد که در بررسيهای جنايی از تحليل DNA استفاده مي‌شود، مجله‌ای غیر تخصصی درباره‌ی کشف‌های اخير در مورد تکامل آدمی بحث مي‌کند و شخصيتی سرشناس درباره‌ی افزايش جمعيت آدمی، قحطی و مخاطرات پيش روی جنگل‌های بارانی گرمسيری هشدار مي‌دهد. ممکن است اين مسائل در نگاه نخست بي‌ارتباط به یک‌دیگر به نظر برسند، امّا در واقع نمايانگر چند اصل هستند که در همه‌ی نظام‌های زنده مشترک‌اند؛ اين اصول که به بررسی ما درباره‌ی زيست‌شناسی کمک مي‌کنند و بنياد اين کتاب بر پايه‌ی آن‌هاست، عبارت‌اند از:

•    تکامل: الگوها و فراورده‌های تغيير
•    پيوستگی ژنی و زادآوري
•    انرژي، ماده و سازماندهی
•    علم، فنّاوری و جامعه
•    کنش متقابل و همبستگي
•    رشد، نمو و تمايز
•    حفظ موازنه‌ی پويا
این کتاب، بيش‌تر از ديدگاه زيست‌شناسی مولکولی به اين هفت اصل پرداخته و بر ساختارهای ظريف، مانند سلول‌ و ژن‌ و نيز بر فرايندهای مربوط بدان‌ها، متمرکز است. در عین حال، نادرست است اگر تصور کنيم که مي‌توانيم زندگی بر کره‌ی خاکی را فقط با بررسی کوچک‌ترين اجزای آن درک کنيم؛ چون همه‌ی اين اجزا و فرايندها در نهايت بر کلّ جاندار، که خود با محيط بيرون در تعامل است، اثر مي‌گذارند. در اين کتاب با برخی از اين تعامل‌ها آشنا خواهيد شد.  از آن مهم‌تر، شما همراه با این کتاب با ماهيت علم نيز آشنا مي‌شويد. بايد ابزارهای فکریِ کاوشگری را، که در همه‌ی علوم تجربی مشترک‌اند و نظام‌هاي يگانه و نيرومندی برای طرح پرسش درباره‌ی طبيعت را تشکيل مي‌دهند، به‌کار گيريد.
شما در همان حال که با همکلاس‌‌ها و معلم خود مي‌کوشيد درک خود را از زيست‌شناسی بهتر کنيد، با چالش‌های فکری گوناگون
(و شايد گاه نوميدکننده) درباره‌ی ظرايف زندگی بر کره‌ی خاکی نيز روبه‌رو خواهيد شد. اما اميدواريم که در عوض به دستاوردهای بزرگی نيز نايل شويد، چون همان‌گونه که گره از بعضی از رازهای نظام‌های زنده مي‌گشاييد، احساسی فزاينده از شگفتی و احترام به پيچيدگي‌های خيره‌کننده و در عين حال سادگي‌های پروقار زندگی به شما دست خواهد داد.
اگر ما کارمان را خوب انجام داده باشيم، اين کتاب درکی فزاينده از هزاران گام رقص زندگی ــ با ديدگاه لازم برای تصميم‌گيري‌های آگاهانه درباره‌ی مسائل شخصی و اجتماعی ــ و مهارت‌هاي ضروری برای بحث درباره‌ی اين مسائل برای شما به ارمغان مي‌آورد.
اميدواريم که شما، همکلاس‌‌های شما و معلم‌تان ما را در راه دستيابی به اين هدف‌ها ياری کنيد. از انتقادهای شما استقبال مي‌کنيم و ورود شما را به ويراست نهم کتاب خوش‌آمد مي‌گوييم.
                                                                                                                                               گروه تجديد نظرکنندگان
                                                                                                                                             جان گرينبرگ*، مدير گروه

کامنت ها

تعداد کامنت ها0

    اولین پیام باشید

کامنت شما

توضیحات