جهت استفاده از خدمات سایت نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمایید.

ثبت نام گروهی -سمپاد ویژه‌ی مدارس

0 محصول
سبد خرید شما خالی است.
قیمت:
0 تومان
مالیات:
0 تومان
قیمت کل:
0 تومان

راهنمای شرکت گروهی مدارس در آزمون‌های آزمایشی

مدارس و آموزشگاه‌ها می‌توانند برای شرکت گروهی دانش‌آموزان در آزمون‌های آزمایشی سمپاد و بهره‌مندی از تخفیفات فرهنگیان به شرح مندرج در دستورالعمل ذیل اقدام کنند.
توجه: مدارس با تعداد شرکت‌کننده‌ی کمتر از ۸ نفر نسبت به شرکت دانش‌آموزان در آزمون‌های آنلاین اقدام کنند. بسته‌های آزمونی برای تعداد کمتر از ۸ نفر ارسال نخواهد شد.

 

  برای دریافت فایل pdf برنامه‌ی آزمون‌های پایه‌های هفتم تا نهم ابتدایی در سال تحصیلی 97-1396؛ اینجا کلیک کنید.

 

جدول زمانی و سرفصل آزمون‌های آزمایشی       پایه  هفنم متوسطه       سال تحصیلی۹۷-۱۳۹۶

شماره آزمون

تاریخ آزمون

سرفصل مطالب

پیام‌های آسمانی و قرآن

زبان و ادبیات فارسی

مطالعات اجتماعی

علوم تجربی

ریاضیات

استعداد تحلیلی

۱

۴ و ۵ آبان

پیام: درس ۱ و ۲

ستایش تا درس سوم

فصل ۱ تا ۳

فصل ۱ تا ۳

فصل ۱ تا ۳ (تا ابتدای مقدار عددی عبارات)

موضوع آزاد

قرآن: درس ۱ تا ۲

۲

۲۳ و ۲۴ آذر

پیام: درس ۳ تا ۷

درس ۴ تا ۸

فصل ۴ تا ۶

فصل ۴ تا ۷

فصل ۳ تا ۵

موضوع آزاد

قرآن: درس ۳ تا ۶

۳

(تشریحی)

۵ و ۶ بهمن

پیام: درس ۱ تا ۷

درس ۱ تا ۸

فصل ۱ تا ۶

فصل ۱ تا ۷

فصل ۱ تا ۵

موضوع آزاد

قرآن: درس ۱ تا ۶

۴

۱۷ و ۱۸ اسفند

پیام: درس ۸ تا ۱۲

درس ۹ تا ۱۳

فصل ۷ تا ۱۰

فصل ۸ تا ۱۲

فصل ۶ تا ۸ (تا ابتدای بردار انتقال)

موضوع آزاد

قرآن: درس ۷ تا ۹

۵

(تشریحی)

۱۶ و ۱۷ فروردین

پیام: درس ۸ تا ۱۳

درس ۹ تا ۱۴

فصل ۷ تا ۱۰

فصل ۸ تا ۱۳

فصل ۶ تا ۸

موضوع آزاد

قرآن: درس ۷ تا ۱۰

۶

۶ و۷ اردی‌بهشت

پیام: آزمون جامع

آزمون جامع

آزمون جامع

آزمون جامع

آزمون جامع

موضوع آزاد

قرآن: آزمون جامع

 

جدول تعداد سؤالات و مدت زمان آزمون‌های تشریحی تیزهوشان ماخ

 نام درس

تعداد سؤال

وقت آزمون

قرآن

۲

۷ دقیقه

فارسی

۳

۸ دقیقه

مطالعات اجتماعی

۳

۱۰ دقیقه

علوم تجربی

۳

۲۰ دقیقه

ریاضی

۴

۲۵ دقیقه

خلاقیت

۲

۱۵ دقیقه

کل

۱۷

۸۵ دقیقه

جدول زمانی و سرفصل آزمون‌های آزمایشی       پایه  هشتم متوسطه       سال تحصیلی۹۷-۱۳۹۶

شماره آزمون

تاریخ آزمون

سرفصل مطالب

پیام‌های آسمانی و قرآن

فارسی

مطالعات اجتماعی

علوم تجربی

ریاضی

استعداد تحلیلی

۱

۴ و ۵ آبان

پیام: درس ۱ و ۲

از ستایش تا بخش ۱

درس ۱ و ۲

فصل ۱ و ۲

فصل ۱ و ۲

موضوع آزاد

قرآن: درس ۱ و ۲

۲

۲۳ و ۲۴

آذر

پیام: درس ۳ تا ۷

بخش ۲ و ۳

درس ۳ تا ۶

فصل ۳ تا ۷

فصل ۳ تا ۵

موضوع آزاد

قرآن: درس ۳ تا ۶

۳

(تشریحی)

۵ و ۶

بهمن

پیام: درس ۱ تا ۷

از ستایش تا پایان بخش ۳

از ابتدای کتاب تا پایان فصل ۶

فصل ۱ تا ۷

فصل ۱ تا ۵

موضوع آزاد

قرآن: درس ۱ تا ۶

۴

۱۷ و ۱۸

اسفند

پیام: درس ۸ تا ۱۲

بخش ۴ و ۵

فصل ۷ تا پایان فصل ۱۰

فصل ۸ تا ۱۲

فصل ۶ تا ۸

موضوع آزاد

قرآن: درس ۷ تا ۱۰

۵

(تشریحی)

۱۶ و ۱۷

فروردین

پیام: درس ۸ تا ۱۳

بخش ۴ تا ابتدای بخش ۶

فصل ۷ تا ۱۰

فصل ۸ تا ۱۲

فصل ۶ تا ۸

موضوع آزاد

قرآن: درس ۷ تا ۱۰

۶

۶ و۷ اردی‌بهشت

پیام: آزمون جامع

آزمون جامع

آزمون جامع

آزمون جامع

آزمون جامع

موضوع آزاد

قرآن: آزمون جامع

 

جدول تعداد سؤالات و مدت زمان آزمون‌های تشریحی تیزهوشان ماخ

 نام درس

تعداد سؤال

وقت آزمون

قرآن

۲

۷ دقیقه

فارسی

۳

۸ دقیقه

مطالعات اجتماعی

۳

۱۰ دقیقه

علوم تجربی

۳

۲۰ دقیقه

ریاضی

۴

۲۵ دقیقه

خلاقیت

۲

۱۵ دقیقه

کل

۱۷

۸۵ دقیقه

  جدول زمانی و سرفصل آزمون‌های آزمایشی       پایه  نهم متوسطه       سال تحصیلی۹۷-۱۳۹۶:

شماره آزمون

تاریخ آزمون

سرفصل مطالب

پیام‌های آسمانی و قرآن

فارسی

مطالعات اجتماعی

علوم تجربی

ریاضی

استعداد تحلیلی

۱

۴ و ۵ آبان

پیام: درس ۱ تا ۳

از ستایش تا پایان فصل اول

درس ۱ و ۲

فصل ۱ و ۲

فصل ۱ و ۲

موضوع آزاد

قرآن: درس ۱ و ۲

۲

۲۳ و ۲۴

آذر

پیام: درس ۳ تا ۶

فصل دوم تا پایان فصل هفتم

درس ۳ تا ۶

فصل ۳ تا ۷

فصل ۳ و ۴

موضوع آزاد

قرآن: درس ۳ تا ۹

۳

(تشریحی)

۵ و ۶

بهمن

پیام: درس ۱ تا ۶

از ستایش تا پایان فصل سوم

از ابتدای کتاب تا پایان فصل ۶

فصل ۱ تا ۷

فصل ۱ تا ۴

موضوع آزاد

قرآن: درس ۱ تا ۶

۴

۱۷ و ۱۸

اسفند

پیام: درس ۷ تا ۱۰

فصل ۴ تا ابتدای فصل ۶

فصل ۷ تا پایان فصل ۱۱

فصل ۸ تا ۱۳

فصل ۵ تا ۷

موضوع آزاد

قرآن: درس ۷ تا ۹

۵

(تشریحی)

۱۶ و ۱۷

فروردین

پیام: درس ۷ تا ۱۱

بخش ۴ تا ابتدای فصل ۶

فصل ۷ تا پایان فصل ۱۱

فصل ۸ تا ۱۳

فصل ۵ تا ۷

موضوع آزاد

قرآن: درس ۷ تا ۱۰

۶

۶ و۷ اردی‌بهشت

پیام: آزمون جامع

آزمون جامع

آزمون جامع

آزمون جامع

آزمون جامع

موضوع آزاد

قرآن: آزمون جامع

 

جدول تعداد سؤالات و مدت زمان آزمون‌های تشریحی تیزهوشان ماخ

 نام درس

تعداد سؤال

وقت آزمون

قرآن

۲

۷ دقیقه

فارسی

۳

۸ دقیقه

مطالعات اجتماعی

۳

۱۰ دقیقه

علوم تجربی

۳

۲۰ دقیقه

ریاضی

۴

۲۵ دقیقه

خلاقیت

۲

۱۵ دقیقه

کل

۱۷

۸۵ دقیقه

 

  برای دریافت فایل pdf برنامه‌ی آزمون‌های پایه‌های چهارم تا ششم ابتدایی در سال تحصیلی 97-1396؛ اینجا کلیک کنید.

 

جدول زمانی و سرفصل آزمون‌های آزمایشی سمپاد (پایه‌ی ششم ابتدایی) سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶:

 

شماره آزمون

تاریخ آزمون

سرفصل مطالب

هدیه‌های آسمانی و قرآن

فارسی

مطالعات اجتماعی

علوم تجربی

ریاضی

تفکر و پژوهش

۰

۱۲ و ۱۳ مرداد

دوره و جمع‌بندی پایه‌های چهارم و پنجم ابتدایی

۱

۲۷ و ۲۸ مهر

هدیه: درس ۱ تا ۳

درس ۱ تا ۲

درس ۱ تا ۲

درس ۱ تا ۲

فصل ۱

موضوع آزاد

قرآن: درس ۱ تا ۲

۲

۲۵ و ۲۶ آبان

هدیه: درس ۴ تا ۶

درس ۳ تا ۵

درس ۳ تا ۵

درس ۳ تا ۴

فصل ۲

موضوع آزاد

قرآن: درس ۳ تا ۵

۳

۲۳ و ۲۴

آذر

هدیه: درس ۷ تا ۹

درس ۶ تا ۹

درس ۶ تا ۸

درس ۵ تا ۶

فصل ۳

موضوع آزاد

قرآن: درس ۶ تا ۸

۴

۱۹ و ۲۰

بهمن

هدیه: درس ۱۰ تا ۱۲

درس ۱۰ تا ۱۲

درس ۹ تا ۱۱

درس ۷ تا ۹

فصل ۴

موضوع آزاد

قرآن: درس ۹ تا ۱۰

۵

۱۷ و ۱۸

اسفند

هدیه: درس ۱۳ تا ۱۴

درس ۱۳ تا ۱۵

درس ۱۲ تا ۱۴

درس ۱۰ تا ۱۱

فصل ۵

موضوع آزاد

قرآن: درس ۱۱ تا ۱۲

۶

۱۶ و ۱۷

فروردین

هدیه: درس ۱۵ تا ۱۶

درس ۱۶ تا ۱۷

درس ۱۵ تا ۱۶

درس ۱۲ تا ۱۴

فصل ۶

موضوع آزاد

قرآن: ۱۳ تا ۱۴

۷

۶ و ۷

اردی‌بهشت

هدیه: آزمون جامع

آزمون جامع

آزمون جامع

آزمون جامع

آزمون جامع

موضوع آزاد

قرآن: آزمون جامع

 

 

 جدول زمانی و سرفصل آزمون‌های آزمایشی سمپاد (پایه‌ی پنجم ابتدایی) سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶:

شماره آزمون

تاریخ آزمون

سرفصل مطالب

هدیه‌های آسمانی و قرآن

فارسی

مطالعات اجتماعی

علوم تجربی

ریاضی

تفکر و پژوهش

۰

۱۲ و ۱۳ مرداد

دوره و جمع‌بندی پایه‌های سوم و چهارم ابتدایی

۱

۲۷ و ۲۸ مهر

هدیه: درس ۱ تا ۳

درس ۱ تا ۲

درس ۱ تا ۳

درس ۱ تا ۲

فصل ۱

موضوع آزاد

قرآن: درس ۱ تا ۲

۲

۲۵ و ۲۶ آبان

هدیه: درس ۴ تا ۶

درس ۳ تا ۵

درس ۴ تا ۷

درس ۳ تا ۴

فصل ۲

موضوع آزاد

قرآن: درس ۳ تا ۴

۳

۲۳ و ۲۴

آذر

هدیه: درس ۷ تا ۹

درس ۶ تا ۹

درس ۸ تا ۱۰

درس ۵ تا ۶

فصل ۳

موضوع آزاد

قرآن: درس ۵ تا ۶

۴

۱۹ و ۲۰

بهمن

هدیه: درس ۱۰ تا ۱۲

درس ۱۰ تا ۱۲

درس ۱۱ تا ۱۵

درس ۷ تا ۸

فصل ۴

موضوع آزاد

قرآن: درس ۷ تا ۹

۵

۱۷ و ۱۸

اسفند

هدیه: درس ۱۳ تا ۱۴

درس ۱۳ تا ۱۵

درس ۱۶ تا ۱۹

درس ۹ تا ۱۰

فصل ۵

موضوع آزاد

قرآن: درس ۱۰ تا ۱۱

۶

۱۶ و ۱۷

فروردین

هدیه: درس ۱۵ تا ۱۶

درس ۱۶ تا ۱۷

درس ۲۰ تا ۲۲

درس ۱۱ تا ۱۲

فصل ۶

موضوع آزاد

قرآن: ۱۲ تا درس آخر

۷

۶ و ۷

اردی‌بهشت

هدیه: آزمون جامع

آزمون جامع

آزمون جامع

آزمون جامع

آزمون جامع

موضوع آزاد

قرآن: آزمون جامع

 

 

 جدول زمانی و سرفصل آزمون‌های آزمایشی سمپاد (پایه‌ی چهارم ابتدایی) سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶:

 

شماره آزمون

تاریخ آزمون

سرفصل مطالب

هدیه‌های آسمانی و قرآن

فارسی

مطالعات اجتماعی

علوم تجربی

ریاضی

تفکر و پژوهش

۰

۱۲ و ۱۳ مرداد

دوره و جمع‌بندی پایه‌های سوم ابتدایی

۱

۲۷ و ۲۸ مهر

هدیه: درس ۱ تا ۳

درس ۱ تا ۲

درس ۱ تا ۳

درس ۱ تا ۲

فصل ۱

موضوع آزاد

قرآن: درس ۱ تا ۲

۲

۲۵ و ۲۶ آبان

هدیه: درس ۴ تا ۶

درس ۳ تا ۵

درس ۴ تا ۷

درس ۳ تا ۴

فصل ۲

موضوع آزاد

قرآن: درس ۳ تا ۵

۳

۲۳ و ۲۴

آذر

هدیه: درس ۷ تا ۹

درس ۶ تا ۹

درس ۸ تا ۱۰

درس ۵ تا ۶

فصل ۳

موضوع آزاد

قرآن: درس ۶ تا ۸

۴

۱۹ و ۲۰

بهمن

هدیه: درس ۱۰ تا ۱۲

درس ۱۰ تا ۱۲

درس ۱۱ تا ۱۵

درس ۷ تا ۸

فصل ۴

موضوع آزاد

قرآن: درس ۹ تا ۱۰

۵

۱۷ و ۱۸

اسفند

هدیه: درس ۱۳ تا ۱۵

درس ۱۳ تا ۱۵

درس ۱۶ تا ۱۹

درس ۹ تا ۱۰

فصل ۵

موضوع آزاد

قرآن: درس ۱۱ تا ۱۲

۶

۱۶ و ۱۷

فروردین

هدیه: درس ۱۶ تا ۱۸

درس ۱۶ تا ۱۷

درس ۲۰ تا ۲۲

درس ۱۱ تا ۱۲

فصل ۶

موضوع آزاد

قرآن: ۱۳ تا ۱۴

۷

۶ و ۷

اردی‌بهشت

هدیه: آزمون جامع

قرآن: آزمون جامع

آزمون جامع

آزمون جامع

آزمون جامع

آزمون جامع

موضوع آزاد

 

  برای دریافت فایل pdf برنامه‌ی آزمون‌های تشریحی پایه‌های اول تا سوم ابتدایی در سال تحصیلی 97-1396؛ اینجا کلیک کنید.

توجه داشته باشید که آزمون‌های پایه‌های اول تا سوم ابتدایی تنها در سه مرحله و به‌صورت هماهنگ کشوری و در قالب تشریحی برگزار می‌شود. روش سنجشی تشریحی آزمون‌های ماخ در دوره‌ی اول ابتدایی منطبق بر الگوی سنجشی ارزشیابی توصیفی درنظام تحول بنیادین آموزش و پرورش است که مدیران و همکاران آموزشی را در هرچه بهتر اجرا کردن مصادیق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یاری می‌کند. همچنین با توجه به ابلاع آزمایشی طرح شهاب در مدارس دوره‌ی ابتدایی، نوع ارائه‌ی کارنامه‌ی توصیفی به ارائه‌ی تحلیل دقیق‌تر و شناسایی استعدادهای متناسب دانش‌آموز در این طرح کمک می‌کند.

توجه: متعاقبا مشخصات سامانه‌ی اتوماسیون، روش تصحیح و سامانه‌ی انتشار کارنامه‌های آنلاین آزمون‌های تشریحی ماخ، بارگزاری و منتظر خواهد شد.

 

شماره آزمون

تاریخ آزمون

سرفصل مطالب

هدیه‌های آسمانی

فارسی

مطالعات اجتماعی

علوم تجربی

ریاضی

خلاقیت

۱

۲۳ و ۲۴ آذر

درس ۱ تا ۶

درس ۱ تا ۶

درس ۱ و ۲

درس ۱ تا ۵

فصل ۱ تا ۳

موضوع آزاد

۲

۱۷ و ۱۸ اسفند

درس ۷ تا ۱۴

درس ۷ تا ۱۲

درس ۳ تا ۵

درس ۶ تا ۱۰

فصل ۴ تا ۶

موضوع آزاد

۳

۶ و ۷ اردی‌بهشت

آزمون جامع

آزمون جامع

آزمون جامع

آزمون جامع

آزمون جامع

موضوع آزاد

 

نام درس

تعداد سؤال

وقت آزمون

هدیه‌های آسمانی

۲

۷ دقیقه

فارسی

۳

۸ دقیقه

مطالعات اجتماعی

۲

۱۰ دقیقه

علوم تجربی

۴

۲۰ دقیقه

ریاضی

۴

۲۵ دقیقه

خلاقیت

۲

۲۰ دقیقه

کل

۱۷

۹۰ دقیقه

 

شماره آزمون

تاریخ آزمون

سرفصل مطالب

هدیه‌های آسمانی

فارسی

علوم تجربی

ریاضی

خلاقیت

۱

۲۳ و ۲۴ آذر

درس ۱ تا ۶

درس ۱ تا ۵

درس ۱ تا ۵

فصل ۱ تا ۳

موضوع آزاد

۲

۱۷ و ۱۸ اسفند

درس ۷ تا ۱۵

درس ۶ تا ۱۲

درس ۶ تا ۱۰

فصل ۴ تا ۶

موضوع آزاد

۳

۶ و ۷ اردی‌بهشت

آزمون جامع

آزمون جامع

آزمون جامع

آزمون جامع

موضوع آزاد

 

نام درس

تعداد سؤال

وقت آزمون

هدیه‌های آسمانی

۲

۷ دقیقه

فارسی

۳

۸ دقیقه

علوم تجربی

۴

۲۰ دقیقه

ریاضی

۴

۲۵ دقیقه

خلاقیت

۲

۲۰ دقیقه

کل

۱۵

۸۰ دقیقه

 

شماره آزمون

تاریخ آزمون

سرفصل مطالب

قرآن

فارسی

علوم تجربی

ریاضی

خلاقیت

۱

۲۳ و ۲۴ آذر

درس ۱ تا ۳

از ابتدای نگاره‌ها تا پایان درس ۶

بخش ۱ تا ۴

بخش ۱ تا ۷

موضوع آزاد

۲

۱۷ و ۱۸ اسفند

درس ۴ تا ۶

درس ۷ تا ۱۷

درس ۵ تا ۹

بخش ۸ تا ۱۷

موضوع آزاد

۳

۶ و ۷ اردی‌بهشت

آزمون جامع

آزمون جامع

آزمون جامع

آزمون جامع

موضوع آزاد

 

نام درس

تعداد سؤال

وقت آزمون

قرآن

۲

۷ دقیقه

فارسی

۳

۸ دقیقه

علوم تجربی

۴

۲۰ دقیقه

ریاضی

۴

۲۵ دقیقه

خلاقیت

۲

۲۰ دقیقه

کل

۱۵

۸۰ دقیقه

 

دستورالعمل ثبت‌نام:

۱- مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی ماخ و دریافت فایل خدمات‌آموزشی ماخ  از اینجا
۲- تکمیل اطلاعات درخواست شده در فرم و ممهور شدن فرم به مهر دبیرستان و امضای مسئول مربوطه
۳- طی شدن مراحل حسابرسی و تاییدیه‌ی امور مالی ماخ (شماره حساب 4-923576-800-830 یا شماره کارت 8393 3001 8610 6219 به نام کامبیز خالقی بانک سامان)
۴- ارسال فرم به آدرس پستی ماخ؛ تهران، کارگر جنوبی، خیابان مهدی‌زاده، پلاک 27 واحد 17، کد پستی: ۱۳۱۳۹۳۶۴۵۱
۵- تکمیل لیست اسامی دانش‌آموزان مطابق فرم موجود در اینجا
۶- ارسال فایل اطلاعات اسامی دانش‌آموزان به آدرس  پست الکترونیکی ماخ (info@maakh.com)
۷- تایید شدن اطلاعات ارسالی دانش‌آموزان توسط مرکز آزمون ماخ
۸- اتمام مراحل ثبت نام
توجه: ارسال بسته‌های آزمونی در روز سه‌شنبه‌ی هفته‌ی برگزاری آزمون انجام خواهد شد و با توجه به زمان عملیات پستی حداکثر تا صبح روز پنجشنبه در تمامی مراکز استان‌ها قابل دسترسی خواهد بود. چنانچه سرویس پستی در استان محل فعالیت شما نامنظم عمل می‌کند، در هنگام ثبت نام و برای ارسال دفترچه‌های آزمون، موضوع را با کارشناسان واحد آزمون ماخ در میان بگذارید.

  دستورالعمل برگزاری آزمون:
۱- از آنجا که آزمون‌های ماخ در حوزه‌های تهران و شهرستان‌ها به‌صورت متمرکز برگزار می‌شود، از امنیت فیزیکی و عدم دسترسی دانش‌آموزان به دفترچه‌های سؤال و پاسخ‌نامه اطمینان حاصل فرمایید.
۲- در بسته‌ی ارسالی برای شما، علاوه بر پاسخ‌برگ‌های دانش‌آموزان ثبت نام شده، چند عدد پاسخ‌‌برگ سفید و بدون اسم نیز ارسال می‌شود، لذا در صورت پاره یا خراب شدن هر پاسخ‌برگ یا اضافه شدن دانش‌آموزی که قبلاً در لیست ثبت‌نام نبوده است، می‌توانید از این پاسخ‌برگ‌ها استفاده نمایید. نام و رشته‌ی دانش‌آموز را فقط با خودکار آبی در بالای پاسخ‌برگ بنویسید.
۳- مدت‌زمان هر آزمون در بالای دفترچه‌ی سؤالات هر رشته درج شده است. لطفاً به پایان آزمون در زمان مقرر توجه لازم را مبذول فرمایید.
۴- بر روی دفترچه‌ی سؤالات، دو کادر طوسی‌رنگ با عنوان نام و نام خانوادگی و شماره‌ی داوطلبی دانش‌آموز درج شده است. از داوطلبین بخواهید تا در شروع آزمون مشخصاتشان را در این کادر وارد کنند. درصورتی‌که مغایرتی در مشخصات دانش‌آموزان وجود دارد، ذکر کنید که فقط و فقط با خودکار آبی آن را روی پاسخ‌برگ اصلاح نمایند.
۵- پس از برگزاری آزمون، یکی از دو روش زیر را برای ارسال پاسخ‌برگ‌ها در نظر بگیرید:

ارسال پستی: پاسخ‌برگ‌ها را به نشانی تهران، کارگر جنوبی، خیابان مهدی‌زاده، پلاک 27 واحد 17، کد پستی: 1313936451 ارسال نمایید. توجه شود  از پاکت‌های حباب‌دار استفاده کنید تا از پاره یا خیس شدن برگه‌ها، جلوگیری شود.
ارسال آنلاین: تصویر (اسکن) رنگی و کامل پاسخ‌برگ‌ها را به آدرس ایمیل info@maakh.com ارسال نمایید. (تصاویر حتماً به‌صورت رنگی و با وضوح حداقل 100dpi و حداکثر حجم 500 کیلوبایت برای هر پاسخ‌برگ باشند)

نمونه‌ی فایل قابل قبول:

                                                                      

نمونه‌ی فایل‌های غیر قابل قبول:

    

           

۸- پس از ارسال به هر یک از دو روش فوق، اگر پاسخ ایمیل شما مبنی بر دریافت پاسخ‌برگ‌ها ارسال نشده، حتماً از طریق تلفن 66925244-021 یا 66926810-021 پیگیری‌های لازم را انجام شود. تا پاسخ‌برگ‌های مرکز تابعه در زمان مقرر تصحیح و کارنامه‌ی دانش‌پژوهان صادر گردد.
 

  دریافت کارنامه:

۱- برای مشاهده‌ی نتایح آزمون‌ها، بر روی دکمه‌ی مشاهده‌ی نتایح در بخش آزمون‌ها کلیک کنید.
۲- رتبه‌های دانش‌آموزان در آزمون‌ها در سامانه‌ی آنلاین بلافاصله بعد از دریافت پاسخبرگ‌ها به روزرسانی خواهد شد. تغییر رتبه‌های دانش‌آموزان تا پایان ارسال پاسخبرگ‌ها توسط نمایندگی‌ها ادامه خواهد یافت.
۳- کارنامه‌ی چاپی دانش‌آموزان دو هفته بعد از برگزاری آزمون برای مرکز متبوعه ارسال خواهد شد.