در این ویدئو محمد امین عابدی، دارنده ی مدال طلای المپیاد کامپیوتر و از اعضای هیئت علمی ماخ، المپیاد کامپیوتر را معرفی می کند، منابع و بخش های آن را توضیح می دهد و مسیر آینده ی المپیادی شما در رشته ی کامپیوتر را به تصویر می کشد. در ادامه ی این ویدئو مجموعه ی آموزشی المپیاد کامپیوتر منتشر خواهد شد. اگر می خواهید با المپیادهای هفت گانه بیشتر آشنا شوید، ویدئوی المپیاد چیست را ببینید.